Search

Bao Nguyen talks about reputation in export market

Updated: Nov 1, 2018

How to sustain businesses in crisis situation for Vietnam SEAFOOD Association, VASEP


Giám đốc điều hành của Awareness id Nguyễn Quốc Bảo trình bày chiến lược quản lý danh tiếng trong khủng hoảng tại thị trường nhập khẩu tại hội nghị thường niên của Hiệp Hội Chế Biến và Xuất Khẩu Thủy sản Việt nam dưới áp lực ngày càng lớn từ thảm họa môi trường gần đây..

Anh Bảo nhấn mạnh rằng danh tiếng cần được xây dựng trên những gì thương hiệu/công ty đang làm chứ không phải những gì được nói.”


Có 3 nguyên tắc chính để bảo toàn kinh doanh của thành viên Hiệp Hội trong khủng hoảng danh tiếng và niềm tin, (i) Thấu hiệu nhận thức thị trường khách hàng; (ii) Đồng bộ, nhất quán thông điệp; (iii) giám sát, đánh giá, điều chỉnh.

2 views0 comments