Search

THOẢ THUẬN MỞ ĐƯỜNG CHO NGƯỜI VIỆT NAM HÀNH NGHỀ PR TẠI ÚC

Giám đốc điều hành Awareness id, Nguyễn Quốc Bảo, thành viên hội đồng Hiệp Hội PR các nước ASEAN (APRN) cho biết tại buổi họp báo vào chiều nay tại Bali, Indonesia.
Lễ ký kết Thành lập các tiêu chuẩn chung giữa Hiệp Hội PR các nước ASEAN (APRN)và Hiệp Hội PR Úc (PRIA) vừa mới ký sẽ mở đường cho các nhà hành nghề PR trong khu vực ASEAN, gồm Việt Nam có thể đến Úc làm việc. Tiếp theo thoả thuận này, hai hiệp hội sẽ thống nhất các tiêu chuẩn chung, phổ biến và giúp chuẩn hoá các tiêu chuẩn cho tất cả những nhà hành nghề PR tại các nước ASEAN, trong đó có Việt nam, để họ làm việc tại Úc với các tiêu chuẩn được thừa nhận của ngành PR và chính phủ Úc.

Đại diện Hiệp Hội PR Úc, bà Jennifer Muir, Cựu Chủ Tịch Hiệp Hội PR Úc, cho biết rằng việc ký kết này xuất phát từ nhu cầu nhân sự PR tại Úc hiện đang rất cao trong khi vai trò PR chuyên nghiệp trong xã hội rất quan trọng trong giai đoạn 4.0 hiện nay và trong tương lai.

Phát biểu tại buổi họp báo, Ông Nguyễn Quốc Bảo nhấn mạnh đến vai trò chiến lược của PR trong việc tạo vị trí vượt trội, khác biệt cho 1 tổ chức, công ty hay 1 thương hiệu để có thể đạt được mục tiêu kinh doanh, chứ không chỉ xây dựng hình ảnh. Trong năm 2019, thông qua Awareness id, chúng tôi sẽ trang bị và giúp cho các nhà hành nghề PR chuyên nghiệp tại Việt Nam các tiêu chuẩn này để họ có thể đến Úc và các nước ASEAN làm việc.

3 views0 comments