Search

PR BREAKING NEWS: Ông Nguyễn Quốc Bảo được trao tặng giải thưởng Certification of Excellence in PR

Chúng tôi vui mừng thông báo rằng, Giám đốc Điều hành Awareness id Public Relations Nguyễn Quốc Bảo vừa được trao tặng Certification of Excellence in Public Relations từ Mạng lưới PR Khu vực Đông Nam Á (ASEAN PR Network) dưới sự bảo trợ của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) vào ngày 03/06/2014.


Giải thưởng này được trao tặng cho các nhà hành nghề PR, nhằm tôn vinh chuyên môn chuẩn mực, hiệu quả và sự đóng góp quan trọng của Awareness id đối với sự phát triển của ngành PR tại Việt Nam.húng tôi nhận thức được một điều rất đặc biệt rằng, Quý Ông/Bà chính là người thực sự đem lại cho chúng tôi giải thưởng danh giá này, vì đã tin tưởng, lựa chọn Awareness id làm đối tác chiến lược để triển khai hiệu quả các chiến dịch PR trong thời gian qua theo chuẩn mực của khu vực ASEAN và thế giới.

Chúng tôi đặc biệt cảm kích và tri ân vì sự tin tưởng này.

44 views0 comments