Search

[báo Pháp Luật] AWARENESS id GIA NHẬP TỔ CHỨC PR THẾ GIỚI PROI

Updated: Nov 3, 2018

Ngày 21/6/2011, Tổ chức Quan Hệ Công Chúng Quốc Tế (Public Relations Organisation International-PROI) có trụ sở quốc tế đặt tại Mỹ đã chính thức công bố trên toàn cầu về sự gia nhập chính thức của Công ty Awareness id, công ty quan hệ công chúng (Public Relations) vào liên minh các công ty PR của PROI trên toàn cầu.

Bao Nguyen is the first Vietnamese has been appointed by the Public Relations Organization Internationals

Sự kiện một công ty PR đầu tiên của Việt Nam được kết nạp làm thành viên của tổ chức PR lâu đời và lớn nhất thế giới PROI đánh dấu bước tiến quan trọng trong sự phát triển nghề nghiệp PR chính thống tại Việt Nam và hứa hẹn góp phần xác lập những chuẩn mực quốc tế cho nghề này.

link bài báo gốc:

“Một vinh dự cho chúng tôi khi trở thành thành viên của PROI, một liên minh PR lớn nhất thế giới bao gồm các công ty PR đạt giải thưởng trong khu vực. Kể từ thời điểm này, chúng tôi cam kết các chuẩn mực quốc tế cho nghề quan hệ công chúng sẽ được áp dụng trên tất cả các dự án mà Awareness ID triển khai nhằm đảm bảo tính hiệu quả chuyên môn cao nhất.”, Ông Nguyễn Quốc Bảo – Giám đốc điều hành Awareness ID chia sẻ.tôi khi trở thành thành viên của PROI, một liên minh PR lớn nhất thế giới bao gồm các công ty PR đạt giải thưởng trong khu vực. Kể từ thời điểm này, chúng tôi cam kết các chuẩn mực quốc tế cho nghề quan hệ công chúng sẽ được áp dụng trên tất cả các dự án mà Awareness ID triển khai nhằm đảm bảo tính hiệu quả chuyên môn cao nhất.”, Ông Nguyễn Quốc Bảo – Giám đốc điều hành Awareness ID chia sẻ.


10 views0 comments